โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 กำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

8 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 กำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


ไฟล์แนบ