โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ฯ 4 ตำแหน่ง

17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ฯ

1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)

2.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

3.ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

4.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


ไฟล์แนบ