โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)

21 มกราคม 2564

โรงพยาบาลอุทัยธานีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน)


ไฟล์แนบ