โรงพยาบาลอุทัยธานี

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

9 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลอุทัยธานีรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563


ไฟล์แนบ