โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

21 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด


ไฟล์แนบ