โรงพยาบาลอุทัยธานี

ประกาศรายชื่อกำหนดวัน เวลา วิชาที่สอบและสถานที่สอบของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์)

3 ธันวาคม 2562

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานบริการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์


ไฟล์แนบ