โรงพยาบาลอุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี จัดกิจกรรมในโครงการ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2”

15 พฤษภาคม 2566

1684119082_OBi0ubdSxAfS_bY.jpg\

                วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มอบให้กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและกลุ่มงานศึกษา โดยนางสาวลดารัตน์ วณิชยานันต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล นายชิดชัย อัจฉริยะศักดิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและนายจงโปรด เขตต์กรณ์ หัวหน้า กลุ่มงานสุขศึกษา จัดกิจกรรมในโครงการ "พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาล แห่งชาติ  โดยบริจาคได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 21 ตุลาคม 2566 ณ ธนาคารโลหิต ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลอุทัยธานี  กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้คำแนะนำที่แผนกผู้ป่วยนอก การจัดทำป้ายไวนิลและ One Page เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ช่องทางต่างๆของโรงพยาบาลอุทัยธานี


รูปภาพ