โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.ณัฐฐา พิสุทธิ์ศิริ

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
โสต ศอ นาสิก วันจันทร์, วันอังคาร, 09:00 - 12:00