โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


นพ.เผดิม แก้วจงประสิทธิ์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ วันพุธ, วันศุกร์, 09:00 - 14:00