โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.อาลิสา ทับทอง

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา โสต ศอ นาสิกลาริงซ์วิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
โสต ศอ นาสิก วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, 09:00 - 12:00