โรงพยาบาลอุทัยธานี

ข้อมูลแพทย์


พญ.สุพจนา แสงวิสิทธิ์

  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

คลินิก วัน เวลาออกตรวจ เช้า บ่าย นอกเวลาราชการ
กุมารเวชกรรม วันจันทร์, 09:00 - 12:00