ดาวน์โหลดเอกการการประชุม

#เรื่องวันที่ประเภทการประชุม
 
1คู่มือการยืมเวชระเบียน27 กุมภาพันธ์ 2562ประชุมทางวิชาการ
2จัดบรรยายการใชยาอย่างสมเหตุสมผล20 กุมภาพันธ์ 2560ประชุมทางวิชาการ

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580