่ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 16 ครอบครัว (ส่วนที่เหลือ)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้าง อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง 16 ครอบครัว (ส่วนที่เหลือ)

ไฟล์แนบ :

ร่างประกาศประกวดราคาอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง.pdf

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580