บริการผู้ป่วย

ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพ แก่ผู้ป่วย

ผู้ป่วยทั่วไป

ขั้นตอนในการให้บริการผู้ป่วยทั่วไป โรงพยาบาลอุทัยธานีแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) กรณีผู้ป่วยที่มีนัด 2) กรณีผู้ป่วยไม่มีนัด (Walk in)

ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการตรวจเพื่อป้องกันโรคแต่เนิ่นๆ เพราะหากเป็นแล้วจะรักษายาก และใช้เงินสูง ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปี จึงถือเป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่ง.

สิทธิประกันสุขภาพ

บริการข้อมูล คำแนะนำ สิทธิประโยชน์ต่างๆ

โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)

ติดต่อลงทะเบียนที่ รพ.สต. (สถานีอนามัย) หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ประกันสังคม

ยื่นบัตรประชาชน และบัตรรับรองสิทธิที่ห้องเวชระเบียนเพื่อตรวจสอสิทธิ

โครงการสิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim)

ผู้ป่วยที่ประสบภัยจากรถ ต้องใช้สิทธิผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก่อน ในวงเงิน 30,000 บาท ส่วนเกินจากนี้ใช้ตามสิทธิอื่นที่มีอยู่

โครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ

โรงพยาบาลอุทัยธานี เปิดรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการข้าราชการ ที่ห้องเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์

@24 ชั่วโมง

Uthaithani Hospital

  • โรงพยาบาลคุณภาพ
  • การบริหารจัดการที่ดี
  • บุคลากรมีคุณภาพ
  • รองรับสังคมผู้สูงอายุ

ในทางพระพุทธศาสนา “การบริจาค” เงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการบำเพ็ญทานบารมี ที่ควรยกย่อง การบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยผู้อื่นในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า การบำเพ็ญ “อุปบารมีทาน” หรือทานอันสูงสุดจากการให้

ทีมแพทย์

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580