ข่าวสมัครงาน

#เรื่องวันที่จำนวนเข้าดู
   
1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า11 กันยายน 256230
2รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ราวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด5 กันยายน 256264
3รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ4 กันยายน 256270
4รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ4 กันยายน 256228
5รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า4 กันยายน 256263
6รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้4 กันยายน 256274
7ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินเข้าเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า27 สิงหาคม 256287
8รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า8 สิงหาคม 2562431
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้8 สิงหาคม 256263
10ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานชั่ว เหลือคนไข้ 02.08.622 สิงหาคม 256261
11ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้9 กรกฎาคม 2562474
12ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งจพ.ธุรการ นักวิชาการสาธารณสุข จพ.สาธารณสุข และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์28 มิถุนายน 2562233
13ประกาศราืยชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้28 มิถุนายน 256273
14ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้26 มิถุนายน 256273
15ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 กำหนัดวันเวลา สถานที่ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง จพ.ธุรการ นวก.เงินและบัญชี จพ.สาธารณสุข และนักเทคนิคการแพทย์18 มิถุนายน 2562256
16ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้17 มิถุนายน 2562124
17ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคััดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาวิชาชีพ14 มิถุนายน 2562100
18ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง -11.06.6211 มิถุนายน 2562283
19ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าัรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในตำแหน่งพยาบาลวิชากชีพปฏิบัติการ30 พฤษภาคม 2562154
20ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง จพ.ธุรการ ตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์28 พฤษภาคม 25621974

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580