พกถุงผ้า ใส่ยา มาหาหมอ

โรงพยาบาลอุทัยธานี

14 มีนาคม 2562

โรงพยาบาลอุทัยธานี เข้ารับประทานประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ (Re Acreditation) ครั้งที่4

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เข้ารับประท...

ดูต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ดูทั้งหมด”

14 ธันวาคม 2561 การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

8 พฤศจิกายน 2561 รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

8 พฤศจิกายน 2561 รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดอุทัยธานี

ประกันสังคม

ศูนย์กลางระบบสารสนเทศภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี

สาธารณสุขอุทัยธานี

เกี่ยวกับ

ปีพุทธศักราช 2461 งานบริการสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองอุทัยธานีสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนว่า “สุขศาลา” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น"โรงพยาบาลอุทัยธานี"

โพสต์ล่าสุดติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลอุทัยธานี
เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี
รหัสไปรษณี 61000

โทร: 056511081
แฟ็กซ์: 056512580